info@mondenwelzijn.nl
Een gezonde mond zorgt voor een
positief effect op de kwaliteit van leven

Werkwijze

Onze werkwijze is volledig afgestemd op de behoeften van onze cliënten. Bij zorgafhankelijke cliënten is aandacht, begrip en inleving van groot belang. Goede mondzorg bereik je door middel van een goede samenwerking tussen cliënt, mondzorgdeskundige én verzorgenden. Bewustwording van het belang van preventie is een speerpunt in onze scholing. Ons mondzorgteam bezit een brede medische kennis en jarenlange ervaring. Hierdoor weten wij welke specifieke mondzorgproblemen er kunnen spelen bij onze cliënten.  Elke behandeling vindt plaats in de eigen woonomgeving van de cliënt, We nemen de tijd voor elke cliënt en zijn dankzij onze speciale mobiele behandelapparatuur optimaal uitgerust voor de mondzorgbehandeling ter plekke. 

Onze doelstelling zal altijd zijn de mondzorg van onze zorginstellingen op een zo hoog mogelijk peil te krijgen. Hierdoor werken we dagelijks aan het welzijn van de aan ons toevertrouwde cliënten.

Onze Missie en Visie

Missie

Het verzorgen van de dagelijkse mondverzorging in zorginstellingen bij cliënten die daar niet of deels toe in staat zijn. Tevens het verzorgen van totale mondzorg aan cliënten, dit houdt in preventie en diagnostiek, behandeling en nazorg van ziekten en problemen in en rond de mond.


Onze visie

Het bieden van kwalitatief goede mondzorg specifiek afgestemd op de cliënt als uniek persoon uitgevoerd door een professioneel en gemotiveerd team. Daarbij rekening houdend met de cliënt zijn persoonlijke omstandigheden en/of ziektebeeld.

Onze doelstelling:

De mondzorg van Zorginstellingen op een zo hoog mogelijk peil te krijgen.

Wat doen wij

  • Wij verzorgen scholing aan het verplegend personeel.
    Dit omvat theorie en praktische vaardigheden.
  • Het behandelen van cliënten in zorginstellingen.
  • Behandelingen van cliënten thuis.
  • Screenen van cliënten op urgentie, preventie, verzorging.

Zorginstelling

Onze vergoeding valt onder de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Er zijn voor onze behandelingen
geen kosten voor de zorginstelling.

Het team

Elmar Luyendijk

Tandarts

Alissa Leloux

Mondhygiënist

Michelle Kuulkers

Mondhygiënist

Berber Luyendijk-Schepman

Mondhygiënist

Julia Nohlen

Mondhygiënist

Karina Kleijn-Cisterna

Preventieassistent

Meryam Bouskla

Mondhygiënist

Bibi van der Kraan

Officemanager

Michelle Verkerk

Officemanager

Dominique Beijerink

Tandtechnieker

Het maken van een afspraak

Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0172-608114 of via clienten@mondenwelzijn.nl. Bent u cliënt bij Tandheelkundig Centrum Vitalis? Dan kunt u ook via telefoonnummer 0172-472200 een afspraak inplannen. Bij het maken van een afspraak volgen er een aantal gezondheidsvragen. Daarna kan er pas een afspraak worden gemaakt. Als die niet op dezelfde dag is, zal kort voor je afspraak nogmaals naar je gezondheid worden gevraagd.

ambulante mondzorg  -  © Mond & Welzijn 2023